För återvinning av plaster besök:

Välkommen till MµKON Ingenjörsbyrå AB!

Vår affärsidé är att tillhandahålla professionella, kostnadseffektiva och ytterst konkurrenskraftiga konstruktionslösningar i tredimensionell utvecklingsmiljö.

Produktutveckling och maskinteknik är vår starkaste verksamhetsgren där vi har utfört uppdrag i skiftande industrimiljöer – från finmekanik till nyckelfärdiga anläggningar för återvinningsindustrin.

Vi är det lilla konsultbolaget utan flaschiga kontor. Personliga möten med kunden för projektgenomgång är viktigt och nödvändigt. Att arbetet sedan utförs på distans i en välfungerande elektronisk kommunikationsmiljö på nätet ser vi som en kostnadsfördel.

Därför vänder vi oss i första hand till kunder som förutom att värdesätta professionell kompetens, förstår fördelarna med arbete på distans och därmed uppskattar låga och väldefinierade utvecklingskostnader med snabba återbetalningstider.

Självklart kan vi gå in i projekt som förutsätter att konsulten utför jobbet hos uppdragsgivaren, i mån om resurser.